Segueix l'actualitat

Des del grup d'Especialitat d'Etologia Clínica d'AVEPA (Asociació de Veterinaris Espanyols Especialistes en Petits Animals) han presentat una conferència a càrrec de Tomàs Camps, doctor en veterinària i diplomat pel Col·legi Europeu de Medicina del Comportament, que val la pena que veiem tots per afrontar l'estat de confinament amb els nostres animals de companyia i prevenir el seu estrès.  Entreu a aquest enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=QQVvQwqhSLs&feature=youtu.be

Fins a nou avís, els refugis de Mataró, Badalona i l'Ametlla del Vallès estaran tancats al públic i al voluntariat. Pel que fa a l’adopció i/o acolliment d’animals, solament farem aquelles adopcions i/o acolliments que siguin necessaris i imprescindibles per a la salut i cura dels animals, tant a nivell físic com emocional, identificant la persona adoptant/acollidora i el domicili d’adopció o acolliment; a l’acollidora/adoptant es farà un seguiment setmanal sobre el tractament dispensat a l’animal. Tota adopció o acolliment estarà acompanyat del corresponent informe veterinari de idoneïtat i necessitat de la mesura, i l'entrega de l'animal es farà seguint sempre els  protocols i disposicions sanitaris relatius al COVID-19 i d'acord a les línies d'actuació exposades pel Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona. Des de  l'espai veterinari, seguirem ajudant amb aliment a les alimentadores de gats de carrer i atenent les urgències d'acord als protocols del col·legi de veterinaris. 

 
És una mesura que ens agradaria no haver de prendre, però la situació ens sobrepassa i no podem fer una altra cosa. Entrem en un període molt crític per a la protectora. Agraïrem tot el suport que ens pugueu donar, tant en forma de donacions d'aliment com econòmiques. Comptem amb la vostra comprensió i us agraïm la vostra ajuda.

 

Preguntes, respostes i recomanacions en relació al coronavirus i els animals domèstics segons el COVB (Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona):
 
Els animals domèstics poden desenvolupar la malaltia COVID-19 causada pel coronavirus SARS-CoV-2?
Amb les dades científiques de què es disposa actualment, no hi ha cap evidència que els animals domèstics puguin desenvolupar la malaltia, ni tant sols que es puguin infectar amb el virus. Els gossos i els gats poden patir malalties produïdes per altres tipus de coronavirus, i aquests no afecten l’ésser humà. 
A més, el coronavirus felí així com el que afecta als gossos són genèticament diferents al coronavirus (SARS-CoV-2) causant de la COVID-19. De fet, els primers pertanyen al grup dels alfa-coronavirus mentre que aquest últim és un beta-coronavirus, de manera que es tracta de virus completament diferents a nivell genètic.
 
Els animals domèstics poden transmetre la malaltia a l’home?
No hi ha evidència que el coronavirus causant de la COVID-19 pugui infectar als animals de companyia i tampoc que aquests la puguin transmetre a persones ni altres animals. En tot cas, els animals poden funcionar com a portadors passius de partícules virals (a la seva pell, al nas etc.), és a dir, com el que es coneix com a fomites. Aquesta última situació es podria donar en cas de que una mascota estigui exposada al virus per persones que pateixin la COVID-19 i estiguin excretant el virus.
 
Quines són les mesures d’higiene bàsiques quan tenim uns mascota a casa, per evitar qualsevol malaltia?
  • Rentar-se les mans amb aigua i sabó després de tocar els animals.
  • Evitar tocar-se la boca, els ulls i el nas després de tocar els animals.
  • Evitar el contacte amb animals malalts.
 
Si una persona està infectada amb el coronavirus, pot mantenir a casa la seva mascota?
Sí, pot fer-ho. Però cal que mantingui una sèrie de mesures:
 
  • Mantenir distància amb l’animal i utilitzar mascareta.
  • És totalment contraindicat posar una mascareta a l’animal.
  • Si l’animal ha d’anar al veterinari, ha d’anar-hi acompanyat d’una altra persona i cal avisar prèviament el veterinari perquè prengui les mesures corresponents.
  • Si a causa dels efectes de la malaltia la persona afectada per la COVID-19 no es pot ocupar directament de la seva mascota, la persona o persones que se’n facin càrrec han de procurar no utilitzar els mateixos estris que hagin pogut estar en contacte amb la persona infectada, com els plats de menjar i beure del gos, corretges i collars i, en general, evitar l’ús de materials que hagin estat en contacte directe amb el malalt.
 
Consells per donar als clients, per un millor funcionament de la clínica i per minimitzar el risc de transmissió del SARS-CoV-2:
  • Es recomana demanar cita prèvia abans d’acudir al veterinari per evitar acumulació de persones a la sala d’espera.
  • Es recomana que l’animal que hagi d’anar al veterinari vagi acompanyat d’una sola persona.
  • Els clients que presentin símptomes respiratoris o febre i que tinguin animals que necessitin ser atesos urgentment es prega que s’abstinguin de portar ells mateixos l’animal al centre veterinari. Es recomana que contactin telefònicament amb el centre per trobar el moment més adient per fer la visita amb la màxima seguretat.