Adopta un GPP

 

El més important per nosaltres és que TOTS els animals siguin adoptats, per aixó volem ajudar els adoptants que ens volen ajudar a ajudar-los. Des de fa anys la nostra protectora dóna suport veterinari als adoptants pels animals més vells i els malalts. Ara també volem donar suport a totes aquelles persones que volen ajudar els gossos de les mal anomenades races potencialment perilloses, donat que els gossos d'aquestes races omplen els refugis d'animals i molt poca gent els vol adoptar. Els gossos d'aquestes races són, avui en dia, dels animals que ho tenen més difícil per a trobar una família... Per aquets motiu hem volgut crear una campanya especial per ajudar-los...

La Campanya "Adopta un Gpp, un gos com qualsevol altre", vol compensar l'estigmatització dels gossos d'aquestes races. A la prèvia per part d'adoptants que s'acosten als centres de "vull un gos petit o gros", s'afegeix la majoria de vegades "que no sigui un gpp": des de la nostra protectora volem ajudar a aquests gossos a que no siguin rebutjats per raó de la seva raça... 

El cost per l'adoptant de qualsevol gos d''aquestes races és de 10€La nostra protectora assumeix les despeses veterinàries que justifiquen el cost de l'adopció (vacunes, desparasitació, xip i esterilització) + el cost de l'assegurança del primer any + una xerrada de bon maneig i informació sobre aquestes races + descompte en el cost del psicotècnic.