GLOS ara COCO

Nom adoptant: 
Berna i Núria
Una molt bona decisió... És molt feliç!