NITU

Nom adoptant: 
Jesica
En Nitu, a la família des de Decembre, disfrutant del seu primer banyet...