Tyrion abans Fobos

Nom adoptant: 
Jessica

És un amor de gat, es passaria el dia enganxat a nosaltres. És sociable i bo amb tota la gent, estem encantats amb ell. És el rei de la casa!