WAINE

Nom adoptant: 
Carmen

Waine, adoptat l'any 2006. És un amor!