Fundació Daina

La Fundació per a la Defensa dels Animals i la Natura (DAINA) va ser creada per la Societat Protectora d'Animals de Mataró l'Abril de 2010 per tal de dur a terme projectes socials compatibles amb la nostra tasca proteccionista.

Els objectius de la Fundació Daina es concentren en els següents punts:

  • Formació, educació i sensibilització de persones de totes les edats vers el respecte als animals, ja siguin domèstics o salvatges
  • Promoció de l’estudi, investigació, coneixement i divulgació del món animal i de la natura
  • Suport a determinats col·lectius socials composats per persones afectades per disminucions de caràcter físic i/o psíquic, així com per problemes de caràcter social i econòmic, mitjançant programes educatius, terapèutics, ocupacionals i socials. Projecte Vincles.
  • Gestió de centres d’acollida d’animals abandonats de titularitat pública o privada.

Si voleu ser usuaris, patrocinadors o mecenes de la Fundació Daina, poseu-vos en contacte amb nosaltres i us enviarem la informació sobre el projecte. Contacteu a través del correu electrònic: info@fundaciodaina.org