Refugis plens

Les obres d'adequació del refugi de cal Pilé, sumat al tancament del CAAC  i a l'entrada desmesurada de gossos en els últims 30 dies (més de 50 gossos, la majoria d'ells sense identificar i sense ser reclamats per les seves famílies) ens posen en estat d'alerta.

 
Tot i que ens mantenim per sota de la capacitat de gossos al refugi de cal Pilé -entre els dos centres tenim un total de 70 gossos- les obres de cal Pilé mantenen els gossos en un elevat estat de nerviosisme, aquest fet sumat a l'entrada desmesurada de gossos en poques setmanes sense temps per fer-ne una convenient adaptació, i l'agreujant de la gran quantitat de gossos de les anomenades races potencialment perilloses, ens porten a fer una crida a adopcions i acollides de llarga estança que puguin garantir el benestar i una bona ubicació i convivència dels que quedin a refugis.
 

L'estat d'alerta es fa extensiu als gats. La imminent entrada de cadells i el trasllat de tots els nostres gats al refugi de cal Pilé d'aquí a poques setmanes, ens preocupa.

 
L'entrada de cadells de gat es tradueix cada any en una disminució més que considerable de l'adopció de gats adults; aquest any l'entrada de cadells coincidirà amb el trasllat de tots els gats a la nova gatera de Cal Pilé, de manera que per minimitzar l'impacta en aquest trasllat, és important que el nombre de gats adults quedi reduït el màxim possible. Hem de tenir present que l'estrès d'un trasllat d'un elevat nombre de gats pot derivar en molts casos en malaltia.

Si podeu adoptar o acollir un dels nostres animals, podeu anar directament als refugis (Cal Pilé per gossos i CAAC per gats), o podeu demanar més informació a info@protectoramataro.org