AVÍS! Tanquem per alerta coronavirus

Fins a nou avís, els refugis de Mataró, Badalona i l'Ametlla del Vallès estaran tancats al públic i al voluntariat. Pel que fa a l’adopció i/o acolliment d’animals, solament farem aquelles adopcions i/o acolliments que siguin necessaris i imprescindibles per a la salut i cura dels animals, tant a nivell físic com emocional, identificant la persona adoptant/acollidora i el domicili d’adopció o acolliment; a l’acollidora/adoptant es farà un seguiment setmanal sobre el tractament dispensat a l’animal. Tota adopció o acolliment estarà acompanyat del corresponent informe veterinari de idoneïtat i necessitat de la mesura, i l'entrega de l'animal es farà seguint sempre els  protocols i disposicions sanitaris relatius al COVID-19 i d'acord a les línies d'actuació exposades pel Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona. Des de  l'espai veterinari, seguirem ajudant amb aliment a les alimentadores de gats de carrer i atenent les urgències d'acord als protocols del col·legi de veterinaris. 

 
És una mesura que ens agradaria no haver de prendre, però la situació ens sobrepassa i no podem fer una altra cosa. Entrem en un període molt crític per a la protectora. Agraïrem tot el suport que ens pugueu donar, tant en forma de donacions d'aliment com econòmiques. Comptem amb la vostra comprensió i us agraïm la vostra ajuda.